Reference

Na setkání Efektivní nákup 2018 se vám líbilo:

„Výběr nových členů nákupního týmu, nákupní aliance.“

„Panelová diskuze! Příklady z praxe vedení firem, hodnocení dodavatelů a nákupčích.“

„Sdílení konkrétních případů, zkušenosti z jiných oblastí.“

„Otevřené diskuze – sdílení zkušeností i s ostatními účastníky (perfektní).“

„Výměna zkušeností, porovnání přístupu ostatních nákupčích.“

„Praktické příklady, rozdílné pohledy a názory.“

„Vedení diskuzí – výborné, nejvíce využiji k rozvoji lidí, hodnocení dodavatelů.“

„Vřelá atmosféra, zajímavé postřehy a zároveň různorodost oborů.“

„Skuteční odborníci, praxe.“

Na setkání Efektivní nákup 2017 naši účastníci ocenili:

„Odbornost, užití case studies, Make/buy –proces rozhodování, analýza rizik.“

„Diskusní panel, formát konference.“

„Organizace, rozdělení do menších diskusníchskupin – diskuse byly pro mě nejpřínosnější.“

 „Řízení výkonu u nákupu.“

„Zkušenosti z praxe, problémy s ohodnocením energie, dobře podáno p. Krejčím.“

„Spontánnost vystupujících.“

„Výměna informací o fungování nákupu v různých průmyslových oblastech.“

„Líbily se mi příklady z praxe, zaujaly mě pohledy na outsourcing.“

„Organizace, zázemí, zajištění.“

„Úroveň hotelu, organizace, občerstvení.“

„Velmi příjemná atmosféra.“

„Vysoká účast, program, různorodá témata.“

„Spousta zkušeností ke sdílení.“

„Praktické zkušenosti z reálného života.“

„Výběr témat.“

„Svižné tempo, aktivní zapojování publika.“