Reference

Děkujeme za sdílnost, co se Vám na ročníku 2020 líbilo:

 • Sdílení svého know-how v oblasti automatizace. 
 • Neformální atmosféra, inspirace pro další práci. 
 • Kombinace fyzické konference a virtuálního světa. 
 • Vystupující mluvili o realitě, nikoliv o teoretické a ideální fikci.  
 • Otevřenost, příklady z praxe, zaměření na proces zamyšlení – koncepčně to všechno zapadalo do sebe, je dobře, že jsou zastoupené různé obory (služby, výroba, finance…).  
 • Mix prezentací a panelových diskusí, pohodová atmosféra.  
 • Velmi profesionálně připravená konference. Poznal jsem mnoho nových kolegů z nákupu.  
 • Zajímavé předávání zkušeností z různých společností a výborná atmosféra.  
 • Velké firmy řeší podobné problémy v rozvoji jako naše střední a je dobré se od nich poučit v rozvoji.  
 • Super konference s možností diskuse. 
 • Jsem na podobné akci poprvé a moje očekávání byla naplněna. 
 • Praktická představená řešení i s postupy, jak se k nim došlo. Velmi inspirativní.  
 • Nejlepší témata byla za mě „Roboti bourají hranice“, „Nákupní proces v Microsoftu“, „Výsledky procurement survey“  
 • Moc se mi líbila prezentace Jana Madzii, vůbec celé téma zaměřené na osobu nákupčího je super. Také slyšet z komerční oblasti souznění je fajn. Také se mi líbilo, že byl přítomen i zástupce neziskového odvětví. Vše bylo velmi poutavé a poučné 
 • Setkání se zajímavými lidmi, spokojenost.
 • Uvědomění, že všichni řešíme stejné věci, ale přístup, nadhled a řešení ostatních může být a je inspirací. – 
 • Byl jsem příjemně překvapen, jak jste za relativně krátkou dobu byli schopni přepnout do hybridního modelu tzn. přenášet konferenci on-line.  
 • Představení nákupních procesů a jejich automatizace v jednotlivých firmách. Dále mě zaujalo široké spektrum účinkujících a sdílení zkušeností. Přínosem pro mě byly informace z praxe, které lze implementovat do našich současných nákupních a schvalovacích procesů.  

Na ročníku 2019 jste ocenili:

 • Oba panely byly velmi zajímavé. Pohled CEO na fungování ve firmě.
 • Vystupující v dopolední části dokázali zaujmout, jejich postřehy a zkušenosti jsou použitelné i pro jiná odvětví
  nákupu.
 • Diskuze hledání úspor.
 • Shrnutí, trendy v nákupu.
 • Zaměření na praxi, otevřená diskuze, sdílení zkušeností.
 • Věcné diskuse, přínosné názory kolegů.
 • Zajímavé info týkající se nákupních trendů, nástrojů + zkušeností přednášejících a účastníků.
 • Lidi, atmosféra, nestrojenost.
 • Názory, zkušenosti panelistů a diskuze zapojení účastníků školení. Závěrečné shrnutí.
 • Setkání s profesními kolegy.
 • Pestrá témata, prezentující.
 • Moderátoři, průběh. Různé aspekty firem v nákladovém oddělení.
 • Atmosféra, zapojení publika, debata.
 • CEO prezentace.
 • Otevřená atmosféra, příklady z praxe, aktivní přístup účastníků, shrnutí na závěr.
 • Sdílení zajímavých informací mezi nákupčími. Sdílení zkušeností.
 • Otevřená diskuze. Vizualizace – kladná, záporná. Širší, hlubší komunikace.

Na setkání Efektivní nákup 2018 se vám líbilo:

„Výběr nových členů nákupního týmu, nákupní aliance.“

„Panelová diskuze! Příklady z praxe vedení firem, hodnocení dodavatelů a nákupčích.“

„Sdílení konkrétních případů, zkušenosti z jiných oblastí.“

„Otevřené diskuze – sdílení zkušeností i s ostatními účastníky (perfektní).“

„Výměna zkušeností, porovnání přístupu ostatních nákupčích.“

„Praktické příklady, rozdílné pohledy a názory.“

„Vedení diskuzí – výborné, nejvíce využiji k rozvoji lidí, hodnocení dodavatelů.“

„Vřelá atmosféra, zajímavé postřehy a zároveň různorodost oborů.“

„Skuteční odborníci, praxe.“

Na setkání Efektivní nákup 2017 naši účastníci ocenili:

„Odbornost, užití case studies, Make/buy –proces rozhodování, analýza rizik.“

„Diskusní panel, formát konference.“

„Organizace, rozdělení do menších diskusníchskupin – diskuse byly pro mě nejpřínosnější.“

 „Řízení výkonu u nákupu.“

„Zkušenosti z praxe, problémy s ohodnocením energie, dobře podáno p. Krejčím.“

„Spontánnost vystupujících.“

„Výměna informací o fungování nákupu v různých průmyslových oblastech.“

„Líbily se mi příklady z praxe, zaujaly mě pohledy na outsourcing.“

„Organizace, zázemí, zajištění.“

„Úroveň hotelu, organizace, občerstvení.“

„Velmi příjemná atmosféra.“

„Vysoká účast, program, různorodá témata.“

„Spousta zkušeností ke sdílení.“

„Praktické zkušenosti z reálného života.“

„Výběr témat.“

„Svižné tempo, aktivní zapojování publika.“