Kontakt

Controller Institut s.r.o.

Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

tel: +420 224 314 410
e-mail: info@controlling.cz

IČO: 62912348 (justice)
DIČ: CZ62912348

  

Jednatelka

Olga Cechlová
tel: +420 224 314 410
email: olga.cechlova@controlling.cz

Projektová manažerka

Eva Kovářová
mobil: +420 777 773 839
email: eva.kovarova@controlling.cz

Přihlášky a fakturace

Dominika Vacková
tel: +420 224 314 410
email: dominika.vackova@controlling.cz

Controller Institut je již 27 let Vaším partnerem ve vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí. Ať už chcete vychovat Vaše juniory, rozvíjet specialisty či inspirovat manažery – své odborné know-how předáváme formou odborných seminářů, vzdělávacích cyklů, webinářů, firemních školení a v neposlední řadě formou odborných setkání, fór a konferencí.

Více na: www.controlling.cz

Napište nám